Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

                                                    Znojmo má mimo jiné, ještě dvě lákadla: vinobraní a rotundu

2007

 

ZAJIMAVÉ ODKAZY V MENU 

např.: Podzemí Znojmo, projdi Znojmo, mapa Znojmo....

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ

===================================================

--------------------------------------------------------------------------------------

 Texty jsou opsány z volně přístupných letáků a dokumentů.

 

Město proslulé jako centrum vinařství leží na vysoké skále nad řekou Dyjí v místech, kde poslední výběžky Českomoravské vysočiny přecházejí do rovin Dyjsko-svrateckého úvalu.

Toto východisko do Národního parku Podyjí je pro mnoho zahraničních návštěvníků i vstupní branou do České republiky.

Historické centrum

Blízkost rakouské hranice formovala dějiny města již od počátku 11. století. Staletou historii oblíbeného města českých králů a moravských markrabat lze nejlépe dokumentovat na četných architektonických památkách, které jsou ukázkovou učebnicí všech stavebních stylů. Historické centrum města s romantickými křivolakými uličkami bylo roku 1971 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Zachovaly se zde v hojné míře měšťanské domy a paláce, v jejichž architektuře můžeme sledovat stavební vývoj od gotiky po baroko. Část z nich si uchovala svou typickou gotickou orientaci s úzkou parcelou směřující kolmo k ulici, v některých se dosud nachází mázhauzy s cennou sklípkovou klenbou.

Prohlídku jednoho z nejstarších českých měst začneme na Horním náměstí. Tam upoutá pozornost barokní Althanský palác z 2. poloviny 17. století, původně nazývaný Šerfenberský. Jeho průčelí je členěno vysokými pilastry a jeho vstupní síň šesti toskánskými sloupy. Palác vznikl barokní přestavbou renesančního domu s mázhauzem. V domě byl v letech 1631 až 1632 ubytován Valdštejn a zastihlo jej zde jmenování generalissimem císařských vojsk.

Nedaleká radniční věž je symbolem Znojma. Vznikla v letech 1445 až 1448 na místě starší věže zničené požárem. Dobu výstavby dokazují dva latinské nápisy vytesané v kameni ve zdivu věže, které zmiňují i stavebního mistra Mikuláše ze Sedlešovic. Věž je vysoká téměř 80 m a má 3 m hluboké základy vestavěné do skály. Z ochozu uvidíte město i okolí, a za dobré viditelnosti i rakouské Alpy. Škoda jen že není přístupné poslední patro ochozu. To by teprve byl výhled.

Proti radnici se v Obrokové ulici nachází vstup do znojemského podzemí, které ve čtyřech patrech tvoří pod centrem Znojma systém sklepů a rozlehlých prostor propojených asi 30 km chodeb a větracími šachtami. Patří k největším bludištím ve střední Evropě.

V jednom z nejkrásnějších renesančních paláců města stojícím na Masarykově náměstí se nachází Dům umění. Palác vznikl v 2. polovině 16. století na místě dvou gotických domů. Na raně renesanční fasádě si vpravo od portálu můžeme prohlédnout fragmenty původní sgrafitové výzdoby, atiku zdobí motiv delfínů. Dům nyní slouží jako galerie, k vidění je stálá expozice - Staré umění Znojemska

Zámek a okolí

Znojemské podzemí

Nejstarší část města se nachází v okolí zámku, který vznikl přestavbou románského hradu z 11. století. V něm od roku 1910 v zámku sídlí Jihomoravské muzeum, které patří mezi nejstarší muzea na jižní Moravě. Cesta do zámeckého areálu vede od brány pivovaru podél hradeb, odkud je pěkný výhled na historickou část Znojma a do údolí Dyje.

Za městským informačním centrem stojí na vyhlídkové plošině zmíněný unikát - rotunda sv. Kateřiny. Vstoupila do povědomí naší veřejnosti hlavně v poslední dvacetiletí, kdy probíhal její archeologický průzkum. Stavba je považována za historický stavební klenot, který obsahem svých unikátních nástěnných maleb, znázorňujících panovnickou dynastii vládnoucí na území našich národů, svým významem daleko přesahuje naše hranice - stává se mimořádnou památkou v rámci celoevropské kulturní historie. Svým stářím (o které se sice vedou spory - může totiž pocházet z 11. nebo dokonce i z 9. století), ale i pro výjimečný styl mistrovsky provedených nástěnných maleb.

Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, zapsaná do seznamu národních kulturních památek již 30. března 1962, je dnes řazena na třetí místo v pořadí důležitosti památek na našem území, hned za Pražským hradem a Karlštejnem.

Nedaleko znojemského zámku se nachází areál bývalého minoritského kláštera založený v 1. polovině 13. století. V letech 1279 až 1297 zde byly uloženy ostatky českého krále Přemysla Otakara II., který zahynul roku 1278 v bitvě na Moravském poli. Roku 1784 byl klášter zrušen a jeho část byla změněna na vojenskou vychovatelnu.

Severovýchodně od minoritského kláštera stojí na Jezuitském náměstí kostel sv. Michala, nejstarší znojemský kostel založený již jako románská stavba. Později byl několikrát přestavován a nakonec získal barokní vzhled. Z počátku 16. století se zachoval presbytář se síťovou klenbou. Vnitřní výzdoba kostela je rovněž barokní.

Mimo centrum

Již za městskými hradbami stojí ve Vídeňské ulici bývalý špitální kostel sv. Alžběty založený jako gotická stavba v 2. polovině 15. století a v 2. polovině 17. století barokně upravený. Na jihozápadním okraji historického centra stojí v dominantní poloze kostel sv. Mikuláše postavený po roce 1338 na starších románských základech.

Jste na Znojemsku na kole? Máme pro vás deset tipů, kam vyjet, a na co zajímavého při výletě narazíte. Vybrali jsme cyklotrasy od třiceti až do sedmdesáti kilometrů. KLIKNĚTE ZDE 

Celé středověké Znojmo bylo obehnáno dvojitou hradbou s parkánem, výjimkou byla jen jednoduchá hradba na jihozápadní a severozápadní straně, kde bylo město chráněno prudkým srázem. Hradby se dochovaly téměř po celém obvodu města včetně deseti věží a bašt. Ze tří městských bran stojí jen Horní (Pražská) brána, pozůstatkem Dolní (Vídeňské) brány je Vlkova věž. Ta je vysoká 32 m a zdivo v přízemí věže je silné 220 cm.

Na ostrožně nad soutokem Dyje a Gránického potoka, v dnešní místní části Hradiště ležící proti znojemskému zámku, se v minulosti postupně nacházelo několik hradišť halštatské, keltské a velkomoravské. V 1. polovině 13. století zde vznikl kostel sv. Hypolita, který Václav I. daroval řádu křižovnků s červenou hvězdou. V letech 1765 až 1768 byl přestavěn do barokního slohu.

V místní části Přímětice ležící severně od centra Znojma se nachází památník Prokopa Diviše, který ve Znojmě studoval a poté působil až do konce svého života v Příměticích jako badatel a vynálezce.

Od roku 1966 se v ulicích města každé září koná Znojemské vinobraní, jehož program tvoří kromě slavnostního průvodu v dobových kostýmech různé kulturní akce zakončené tradičním ohňostrojem. Každoročně na slavnosti zavítá kolem padesáti tisíc návštěvníků.

Co v okolí nevynechat

V obcích jižně od Znojma nalezneme řadu vinných sklepů. V některých jsou dochovány původní až přes sto let staré lisy k lisování plodů vinné révy, která se zde pěstuje již od 12. století.

Díky příznivému klimatu a vhodnému složení půdy se zde pěstují především jakostní odrůdy bílých vín jako je např. Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a zvláště v poslední době stále oblíbenější Sauvignon.

Znojemské víno bylo již od středověku dodáváno i na Pražský hrad a získalo přídomek "víno králů". Další významnou zdejší plodinou jsou okurky, jejichž pěstování zavedl na Znojemsku již v 16. století opat premonstrátského kláštera v Louce Freytag z Čepirohu a které dosáhly světové proslulosti především v 1. polovině 20. století. Máme být na co hrdí...

Pokud se chystáte do Znojma a lákají vás technické památky, KLIKNĚTE ZDE. Okolí města totiž nabízí řadu libůstek - vodní přehrady, nádrže, vodní mlýny nebo nevídané železniční viadukty.

 

Je libo vidět hrad, zámek nebo zříceninu? Vranov nad Dyjí, Jevišovice, Uherčice, Nový Hrádek, Moravský Krumlov a další včetně stručného popisu a otevírací doby NAJDETE ZDE. 

 

Znojmo je východiskem do nejmenšího národního parku na území České republiky. ZDE se dozvíte o parku více, najdete tu i další přírodní zajímavosti regionu, kam stojí za to vyrazit. Mohu jen doporučit.

 

Zátarasy, pěchotní srub, muzea opevnění - čili tipy na výlet pro to, které baví vojenská historie. Co Znojemsko nabízí? KLIKNĚTE ZDE 

 

 

 Klikněte:  

http://www.znojmo-bob.cz/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Náhledy fotografií ze složky Dech historie